18 Mart 2017 Cihan Dikmen 0Comment

Merhaba Arkadaşlar. Bu makale içerisinde kullanacağımız WHM panel temel başlıkları (Reseller-Service Configuration-Locales-Backup-Clusters) şeklindedir.

RESELLERS :

Bu alandan bayi hesaplarının yönetimi yapılmaktadır.

Reseller yönetim menüsü

Change Ownership of an Account  (Hesap Sahiplik Değiştirme) : Bu kısımdan hesabın sahipliğini ve limitlerini değiştirilebilmekteydi. Ancak bu işlemler artık “modify account” kısmından yapılmaktadır. “Change Ownership of Multiple Accounts” kısmından da çoklu olarak sahipliği değiştirilebilmektedir.

Edit Reseller Nameservers and Privileges  (Bayi Adlarını ve İmtiyazlarını Düzenle) : Bu ayar kısmından Bayi’nin isim ve imtiyazlarını (account, feature, package, gibi) düzenlememize olanak sağlamaktadır. Gerekli limit ve ayarları bu kısımdan yapabiliriz.

E-mail All Resellers  (Tüm Bayilere E-mail) : Bu alandan, sunucu üzerindeki bütün e-mail adreslerine mail gönderebiliriz. Toplu olarak iletmek istediklerimizi buradan tüm mail kullanıcılarına iletebiliriz.

Manage Reseller’s IP Delegation  (Bayilerin IP Temsilcisini Yönetme) : Bayi hesaplarının üzerinde bulunan IP ataması bu ayar üzerinden yapılmaktadır. Gerektiği zaman ise tek bir dedicated IP seçilerek kısıtlanabilir.

Manage Reseller’s Shared IP  (Bayilerin Paylaşılan IP’leri Yönetme ) : Paylaşılan IP’lerin yönetimi bu kısımdan yapılır. Sunucu üzerindeki IP’leri bu alandan görebilir ve atayabiliriz.

Reseller Center  (Bayi Merkezi) : Reseller hesapların ayarlarını yapabildiğimiz kısımdır. Bu kısımda bayi hesabı ekleyebilir, silebiliriz. Ayrıca, Bayi Kullanımını ve Hesap Durumunu bu ayar üzerinden görüntüleyebiliriz.

Reset Resellers  (Bayileri Sıfırla) : Bu ayar üzerinden bayi hesaplarının limitleri ve izinleri default ayarına çekilir.

Show Reseller Accounts  (Bayi Hesaplarını Göster) : Bayi hesaplarına bu kısımdan bakabiliyoruz. Ayrıca, “View Reseller Usage and Manage Account Status” kısmından da bayi hesaplarının kullanımını ve durumunu görebiliriz.

SERVICE CONFIGURATION :

Bu kısımdan sunucu ile alakalı konfigurasyonlar yapılır.

Server Konfigurasyon Ayarları

Apache Configuration  (Apache Konfigurasyonu) : Apache, web sunucuların isteklerini işleyen bir sistemdir. Bu kısımda Apache üzerindeki ayarlar yapılandırılır. Apache’nin kendi üzerindeki yapılandırmalardan bahsedecek olursak;

  • Global Configuration  (Genel Yapılandırma) : Apache üzerindeki genel ayarlamaları bu kısmından yapabiliriz. (Örnek olarak eş zamanlı işleme sokulacak bağlantı sayısının ayarını yapabiliriz)
  • PHP and suEXEC Configuration  (PHP ve suEXEC Yapılandırması) : Bu ayar üzerinden Apache işleyicisini değiştirebilir, php versiyonunu değiştirebilir, suEXEC programını “Enable-Disable” edebiliriz.
  • DirectoryIndex Priority  (Dizin İndeksleme Önceliği) : İndexlenecek dizini buradan seçebilmekteyiz.
  • Include Editor  (Editör Dahil Etme) : Bu kısımdan oluşturduğumuz diğer dosyaları, Apache konfigurasyon dosyamıza ekleyebilmekteyiz. (httpd/conf)
  • Reserved IP’s Editor  (Ayrılmış IP Editörü) : Buradan ayrılmış IP leri görebiliriz.
  • Memory Usage Restrictions  (Bellek Kullanımı Kısıtlamaları) : Bu ayar üzerinden Apache’nin bellek sınır hesaplamasını yapabiliriz. Bu bellek sınırını ayarlamak sunucunun performansını düşürebilirken, sunucunun kararlılığını artırır.
  • Log Rotation  (Günlük Döndürme) : Günlük dosyalarının düzenlenmesini ve ayarlamasını yaptığımız yerdir.
  • Piped Log Configuration  (Borulu Günlüğü Yapılandırması) : Bu ayar üzerinden Apache erişim günlüklerinin ve bayt günlüklerinin aktif veyahut pasif edebiliriz. Herhangi bir işlem yapıldığı zaman hem Apache’yi hem de cPanellogd yi restart etmemiz gerekir.

Bandmin Password  (Bandmin Şifre) : Bandmin, Bant genişliğini IP adresiyle izleyen ve günlüğünü kaydeden bir perl komutudur. Bu kullanıcı da (Bandmin user) bant genişliğinin ve günlüklerin yazılmasını kontrol eder. Bu alandan bu kullanıcının şifresini resetleyebiliriz.

Configure PHP and suEXEC  (PHP ‘yi ve suEXEC’i yapılandırma) : suEXEC komutu, php derlemesi yapılırken php dosyalarını CGI ile çalıştıran bir ayardır. Bu ayar aktif edildiğinde, her bir site içerisindeki hesaplar kendi içlerinde erişimi sağlayacak, diğer sitelere erişimi engelleyecektir. Bu ayarlar üzerinden php sürümünü ve suEXEC programını yapılandırabiliriz.

PHP and suEXEC

cPanel Log Rotation Configuration  (CPanel Günlük Dönüş Yapılandırması) : Bu log ayarı üzerinden ise, Cpanel içerisindeki logların kontrolünü yapmak mümkündür. Cpanel loglar default olarak, / usr / local / cpanel / logs kısmında saklanmaktadır. Bu döndürme işlemi yapıldıktan sonra / usr / local / cpanel / logs / archive / kısmına aktarılacaktır. Burada seçili olan loglar üzerinde bu şekilde döndürme işlemleri yapılmaktadır. Seçili olmayan diğer loglar üzerinde cPanel yazılımı ile döndürme işlemi yapılmaz.

cPanel Web Disk Configuration  (cPanel Web Disk Yapılandırması) : Bu disk yapılandırması ile https üzerinden  DAVFS (dosya sunucusu), CalDAV (Takvim bilgileri) ve CardDAV (Kişi bilgileri) hizmetlerini kullanabiliriz. Bu hizmetler, bir sunucu üzerindeki bilgilere web üzerinden erişip kullanabildiğimiz hizmetlerdir. Örneğin; CalDAV hizmeti, web üzerinden kullanıcının zamanlama bilgilerine (takvim uzantıları) ulaşmasını sağlayan bir protokoldür. Bu protokoller 80 ve 443 portunu kullanır. Bu ayar üzerinden de WebDisk özelliği için SSL / TLS şifre listesini yapılandırabilir ve düzenleme yapabiliriz.

cPanel Web Services Configuration  (cPanel Web Servisleri Yapılandırması) : Bu sevis ayarları üzerinden http, https, webmail gibi servisleri kulllanabiliriz.  Bu ayar, cPanel hizmetlerinin davranışlarını yapılandırmamızı sağlar.

Exim Configuration Manager  (Exim Yapılandırma Yöneticisi) : Exim, posta aktarım aracısıdır. E-posta hizmetlerini bu arac üzerindeki ajanlar üstlenmektedir. Bu ayar üzerinden de bu aracı yapılandırmamız mümkündür. Bu ayar geniş bir yapılandırmadan oluşur. Basit ve gelişmiş ayarlar olarak, Backup ve restore işlemleri de yapılır. Ayrıca domain, mail, filter, security gibi E-posta ile ilgili istediğimiz ayarları bu kısımdan ayarlayabiliriz. Örneğin, mail gönderimlerini ayrılmış bir IP üzerinden göndermek istersek (Send mail from account’s dedicated IP address) ayarını -ON- konumuna getirmeliyiz.

Exim Configuration

 

FTP Server Configuration  (FTP Sunucu Yapılandırması) : Bu yapılandırma üzerinden FTP ile ilgili genel ayarları kullanabiliriz. Max. bağlantı ,  Anonim girişlerin izni, TLS şifreleme desteği gibi ayarlar bu kısımdan yapılandırılır.

FTP Server Selection  (FTP Sunucu Seçimi) : FTP sunucusu olarak hangi sunucuyu seçmek istediğimizde, host üzerinde kurulu olan FTP serverlerını bu kısımdan seçmemiz mümkündür. (ProFTPD  /  Pure-FTPD). FTP suncuları hakkında bilgi almak için, https://tr.wikipedia.org/wiki/FTP_sunucular%C4%B1_listesi linkinden yararlanabilirsiniz.

Mailserver Configuration  (Posta Sunucu Konfigurasyonu) : Bu sunucu ayarları üzerinden aktif olmasını istediğimiz protokolleri ve genel olarak bağlantı yapacak olan istemcilerini bağlantı ayarlarını yapılandırabilmekteyiz. Örneğin; IP adresi başına POP3 protokolü ile bağlantı yapacak maximum istemci sayısını belirtmek için (Maximum POP3 Connections per IP Address) ayarını yapılandırmamız yeterli olacaktır.

Mailserver selection  (Posta Sunucusu Seçimi) : Bu sunucu ayar seçimi üzerinden Mail sunucusu olarak hangi sunucuyu seçmek istediğimizde, host üzerinde kurulu olan Mail sunucularını bu kısımdan seçmemiz mümkündür.

Mail Sunucusu

 

Manage Service SSL Certificates  (SSL Sertifika Hizmetlerini Yönet) : Web sunucularına yeni bir sertifika yükleme veyahut sıfırlama işlemleri bu ayar üzerinden yapılır. Burada sunucuların üzerinde kurulan sertifikaları görebilir, düzenleyebilir, sıfırlayabiliriz.

Sunucu Sertifika Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nameserver Selection  (İsim Sunucu Seçimi) : Bu kısımdan namerserver seçilir. Her sunucu ayarlarında olduğu gibi, isim sunucu seçiminde de avantaj ve dezavantajlara dikkat etmek gerekir. Yapıya uygun olanı bu alandan seçmemiz mümkündür.

PHP Configuration Editor  (PHP Konfigurasyon Editörü) : Bu editör sayesinde, php ayarlarını ve limitleme işlemlerini yapabiliriz. Bizim bu kısımda yaptığımız ayarlar sunucu üzerindeki limitlemelerdir. Kullanıcıların kendi cPanellerinde gördükleri php ayarları maximum bu ayarlar göre yapılandırılabilir. Örneğin bu ayar kısmından  “upload_max_filesize” (dosya yükleme boyutu) 2 MB olarak ayarlandığı zaman, kullanıcılar kendi cPanelleri üzerinde daha fazla boyut atayamayacaklardır. Genel php.ini izinlerinin verildiği yer burasıdır.

Service Manager  (Hizmet Yöneticisi) : Bu yönetici kısmından ise, hangi hizmetlerin aktif olacağını ve gösterileceğini (monitor) belirtiriz. Örneğin, Exim SMTP Server’ın hizmetini kullanmak istemez isek Hem “Enable” hem de “Monitor” alanı üzerindeki Checkbox’ı kaldırıp kaydetmemiz yeterli olacaktır.

LOCALES  (YERELLER) :

Bu kısımdan yerel ayarlamaları yapabiliriz.

Configure Application Locales  (Uygulama Yerel Ayarlarını Yapılandırma) : Bu ayar kısmından uygulamaların (webAnalizer, Analog, Awstats gibi) dillerini seçebilmekteyiz. Yapılan ayarlar, sunucunun üzerinde bulunan kullanıcıların cPanelleri üzerindeki uygulamaları etkileyecek, artık o uygulamaları ayarlanan dil üzere kullanmaya başlayacaklardır.

Copy a Locale  (Yerel Ayarı Kopyala) : Yerel bir ayarı, başka yerel bir ayar üzerine kopyalama işlemi bu kısımdan yapılmaktadır.

Delete a Locale  (Yerel Ayarı Sil) : Bu kısımdan yerel bir ayarı silebiliriz.

Edit a Locale  (Yerel Ayarı Düzenle) : Bu ayar kısmından ise yerel bir ayarı düzenlememiz mümkündür.

Locale XML Download  (Yerel Ayar XML İndir) : Var olan bir yerel ayarı XML formatında indirmemize olanak veren kısımdır. Faklı bir sunucu üzerine de aktarılabilir.

Locale XML Update  (Yerel Ayar XML Yükle) : Var olan bir yerel ayarı sunucuya yüklemek için kullanılan kısımdır.

View Available Locales  (Kullanılabilir Yerel Ayarları Görüntüle) : Bu ayar kısmından da kullanılabilir yerel ayarları görüntüleyebiliriz.

 

BACKUP :

Bu kısımdan sunucu üzerindeki backup’ların yapılandırmalarını gerçekleştirebiliriz.

Backup Configuration  (Yedekleme Yapılandırması) : Sunucu üzerindeki yedekleme işlemlerinin ayarlanması bu kısımdan yapılmaktadır. Bu bölümden backup işlemlerini “aktif-pasif” edebilir, yedeklenecek dataların zamanlarını ayarlayabiliriz. (günlük, haftalık, aylık gibi.)

Backup Restoration  (Yedekleme Restorasyonu) : Bu alandan yedek alınan backupların geri yükleme işlemleri yapılmaktadır. Backupları Restore by Account (Hesaba göre geri yükleme) ya da Restore by Date (Tarihe göre geri yükleme) şeklinde restore işlemlerini yapabiliriz.

Backup User Selection  (Yedekleme Kullanıcı Seçimi) : Bu kısımdan, kullanıcıların yedekleme sistemleri kontrol edilir. Legacy or Backups (Eski ve yeni yedekleme) gibi işlemleri aktif edilebilir.

Configuration File Rollback  (Yapılandırma Dosyası Geri Alma) : Bu ayar üzerinden Apache, FTP, nameserver gibi konfigurasyon dosyalarını geri alma işlemlerinin yapabiliriz.

Legacy Backup Configuration  (Eski Yedekleme Yapılandırması) : Bu eski yedekleme yapılandırması üzerinden yedekleme işlemlerini yapabiliriz. Bu ayarlarda yedeklemenin aktif-pasif edilmesi, zamanlama işlemleri, (günlük-haftalık-aylık gibi.) alınan yedeklerin sıkıştırılması, backup tipinin seçimi gibi işlemler yapılabilmektedir.

Legacy Restore Backups  (Eski Geri Yükleme Yedekleri) : Bu kısımdan, eski tip yedeklemeler geri yükleme işlemi yapılmaktadır. Bu ayarın sunucu üzerinden çalışabilmesi hesap yedekleme işlemleri için kullanılan “legacy backup” hizmeti aktif edilmesi gerekir.

Legacy Restore Multiple Backups  (Eski Restorasyonlu Çoklu Yedekler) : Elimizde birden fazla eski yedekleme ile alınmış “legacy backup” (eski yedek) mevcut ise; bu ayar üzerinden çoklu bir şekilde sunucuya yüklememiz mümkündür.

Restore a Full Backup/cpmove File  (Tam Yedekleme / cpmove Dosyasını Geri Yükleme) : Bu özellik üzerinden Tam yedekleme, cPanel yedeklemeleri ve cPanel dosyaları için geri yüklemler işlemleri yapılmaktadır. İstenirse, kullanıcı bazlı full yedeğin geri yüklemesi yada dosya bazlı geri yükleme işlemi yapılabilmektedir. Yapılan geri yükleme işleminin üzerine yazılması için “Overwrite the existing user” ayarını da işaretlememiz gerecektir.

CLUSTERS  (KÜMELER) :

Bu ayar üzerinden sunucuları birbirlerine bağlama işlemi yapabiliriz. Yani kullandığımız bir sunucu  başka bir yerdeki sunucuya bağlayarak bir problem olduğu zaman, işlemlerin devam etmesini sağlayabiliriz. Böylece yaptığımız işlemler yarıda kalmayacak, diğer sunucu üzerinden işlemleri yapmaya devam edecektir.

Configuration Cluster  (Yapılandırma Kümesi) : Gerekli küme yapılandırma işlemlerini bu ayar üzerinden yapabiliriz. Bu kısma ekleyeceğimiz sunucular ile bağlama (replike) işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemi yapmak için; “creat” tuşuna bastıktan sonra uzak sunucu bilgilerini yazıp, sunucuyu bu küme alanına eklememiz gerekmektedir. Access key olarak diğer sunucunun “clusters” tabındaki “remote access key” üzerindeki anahtarı girmemiz gerekecektir. (Diğer sunucuda -cluster- işlemini yaparsak, bu sunucudaki key’i oraya yazmak gerek)

DNS Cluster  (DNS Kümeleme) : DNS kümesi yapılandırma ve dns eklemek için yapılacak ayar yeridir. Bu kümeleme sayesinde WHM/cPanel, cPanel DNSONLY makineleri arasında DNS senkronizasyonu yapabiliriz. Bu işlem için 8.9 veyahut daha üst bir sürüm olması gerekmektedir.

Remote Access Key  (Uzaktan Erişim Anahtarı) : Bu anahtar, uzak sunucu üzerinde işlem yapmamız olanak verir. Örneğin, otomatik hesap oluşturma dosyalarını çalıştırabilir, DNS ve yapılandırma kümeleri oluşturabiliriz.

Bir başka WHM Panel makalesinde görüşmek üzere…

 

Cihan Dikmen
/System and Network Specialist\

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir